Indicatori Cheie

Vârstnicii vulnerabili la COVID-19 din mediul rural: unde se află și unde trebuie acționat