Indicatori Cheie

Vârstnicii României sunt afectați din ce în ce mai mult de sărăcie