Indicatori Cheie

Existența unor mesaje politice de stânga ar mări interesul tinerilor față de politică