Indicatori Cheie

România se polarizează între orașe mari, cu o prosperitate înaltă, și localități (urbane și rurale) mai mici în care sărăcia este considerabilă