Indicatori Cheie

Numărul angajaților în sectorul public

Numărul angajaților în sectorul public
Angajații în sectorul public (uzual denumiți „bugetari”) includ funcționarii publici și alți angajați guvernamentali (la nivel național, regional și local), precum și forțele armate.
Ponderea angajaților publici în totalul angajaților din România era, în 2020, de 17%, apropiată de media Uniunii Europene (16%). 16 state ale Uniunii înregistrau, la acest indicator, ponderi mai mari decât ale României.
Pe de altă parte, ponderea sectorului public în totalul angajatorilor a crescut, între anii 2000 și 2020, de la 12% la 17%.
Când vorbim despre „aparatul birocratic al statului” ne referim, de fapt, la angajații din domeniul administrației publice și apărării, inclusiv asigurările sociale din sistemul public. Conform datelor INS, aceștia reprezintă aproximativ 1/6 din totalul angajaților din sectorul public. Cei mai numeroși angajați din sectorul public sunt cei din sănătate și din învățământ.
Comparativ cu celelalte țări din Uniunea Europeană, România deține una din cele mai reduse administrații publice, ca pondere în totalul angajaților.