Indicatori Cheie

Privare materială ridicată, deși în scădere (2021)