Indicatori Cheie

Consumul gospodăriilor

Volumul și structura consumului gospodăriilor din România
Deși au crescut substanțial (mai ales după intrarea în UE), cheltuielile pentru consum ale gospodăriilor din România au rămas printre cele mai reduse din Europa – puțin peste 400€/adult, lunar.
În țările unde gospodăriile dispun de puțini bani pentru consum (precum România), alimentele dețin o pondere mare în structura consumului. Dimpotrivă, atunci când gospodăriile dispun de mai mulți bani, mâncarea deține o pondere relativ mică, rămânând mai mulți bani pentru recreere și educație. Astfel, 28% din consumul gospodăriilor din România este alocat consumului, pe când în țări ca Austria, Germania, Danemarca ponderea corespunzători nu depășește 12%.
Între gospodăriile din România există diferențe mari în privință structurii consumului. În cazul celor mai sărace 20% din gospodării, trei sferturi din consum este reprezentat de mâncare și locuință.
De asemenea, se constată diferențe semnificative în structura consumului în funcție de gradul de urbanizare al comunităților. Contrar așteptărilor, în rural mâncarea ocupă o pondere mai mare în consum decât în urban. În schimb, cheltuielile cu locuința sunt mai mari în aglomerările urbane.