Indicatori Cheie

Total cheltuieli cu protecția socială

Accesul la îngrijire medicală: din ce în ce mai ușor în orașele mari, din ce în ce mai dificil în restul țării

Diaspora românească: majoritar feminină și în rapidă creștere numerică

Condițiile de locuire – 2021

Mediul rural – o prioritate semnificativă pentru România

Rata de ocupare a femeilor

Disparități regionale

O problemă semnificativă a României: tinerii de 15-24 ani care nu participă în sistemul de educațional și nu au loc de muncă (NEET)

Educația adulților

România se polarizează între orașe mari, cu o prosperitate înaltă, și localități (urbane și rurale) mai mici în care sărăcia este considerabilă

Șomajul în pandemie

Abandonul școlar poate prelungi sărăcia (2020)

Muncă vs săracie

Creșterea prețurilor, în special la produse alimentare cu un aport nutritiv înalt, a luat-o înaintea creșterilor salariale

Dinamica inegalității (2020)