Indicatori Cheie

Abandonul școlar poate prelungi sărăcia (2020)

Muncă vs săracie

Creșterea prețurilor, în special la produse alimentare cu un aport nutritiv înalt, a luat-o înaintea creșterilor salariale

Dinamica inegalității (2020)

Fertilitate precoce (2020)

COVID-19 mărește numărul șomerilor înregistrați oficial la cea mai înaltă cotă din ultimii trei ani

Mitul “asistaților sociali care nu doresc să muncească” eliminat de statisticile oficiale

Părăsirea timpurie a școlii și rețeaua școlară

PISA 2018 – portretul unui învățământ inegal

Rezultate inegale într-un învățământ inegal

Forța de muncă din România – printre cele mai afectate din Uniunea Europeană de criza COVID-19

Contracte de muncă înregistrate în România

indemnizatie somaj

Indemnizația de șomaj în România – câtă protecție oferă șomerilor?

Vârstnicii vulnerabili la COVID-19 din mediul rural: unde se află și unde trebuie acționat

Cât de bine pregătit a găsit pandemia sistemul medical românesc?