Indicatori Cheie

Numărul angajaților în sectorul public

Abandonul școlar poate prelungi sărăcia (2023)

Sănătatea mintală

Caracteristici ale NEETs în România

Tinerii NEETs în România – o problema socială importantă

Temperaturi medii și fatalități

Noii cetățeni UE 27

Accidentele de muncă din 2019 – mai numeroase decât în oricare an din 2009 încoace

Rata de ocupare a femeilor

Persoanele în risc de sărăcie

Calitatea vieții (2023)

Accesul la spitale

Comparație venituri

Chirii în orașe europene

Absolvenți învățământ superior (2022)