Indicatori Cheie

Efectele primului an al pandemiei: în cea mai mare parte a țării, vulnerabilitatea socio-economică este în creștere

La startul pandemiei România era cea mai puțin digitalizată țară din Uniunea Europeană

Categoria de ocupație preponderent săracă (2021)

Săracii români sunt cei mai săraci dintre săracii Europei (2021)

Populația după nivelul de educație

Privare materială ridicată, deși în scădere (2021)

Tinerii NEETs în România – o problema socială importantă

Total cheltuieli cu protecția socială

Accesul la îngrijire medicală: din ce în ce mai ușor în orașele mari, din ce în ce mai dificil în restul țării

Diaspora românească: majoritar feminină și în rapidă creștere numerică

Condițiile de locuire – 2021

Mediul rural – o prioritate semnificativă pentru România

Rata de ocupare a femeilor

Disparități regionale

O problemă semnificativă a României: tinerii de 15-24 ani care nu participă în sistemul de educațional și nu au loc de muncă (NEET)