Indicatori Cheie

Numărul de angajați crește, dar ponderea remunerației salariaților scade (2017)

Gender Pay Gap subevaluat (2017)

Categoria de ocupație preponderent săracă (2017)

Orașele României – locul 2 în Uniunea Europeană din punctul de vedere al supra-aglomerării

Cheltuielile din gospodărie

Agricultură vs ICT

Protecția socială

Condițiile de locuire

Muncă vs săracie

Învățământul primar

Educatia adultilor

Situatia tinerilor

Calitatea vietii

Fertilitate precoce

Absolvenți învățământ superior