Indicatori Cheie

PISA 2018 – portretul unui învățământ inegal

Rezultate inegale într-un învățământ inegal

Forța de muncă din România – printre cele mai afectate din Uniunea Europeană de criza COVID-19

Contracte de muncă înregistrate în România

indemnizatie somaj

Indemnizația de șomaj în România – câtă protecție oferă șomerilor?

Vârstnicii vulnerabili la COVID-19 din mediul rural: unde se află și unde trebuie acționat

Cât de bine pregătit a găsit pandemia sistemul medical românesc?

Accesul la internet în România

Proporția tinerilor adulți în vârstă de 25-34 ani care locuiesc cu părinții

În România, costul alimentelor și în special al legumelor a crescut semnificativ în ultimii ani

Sistemul de asistență socială din România este cel mai ineficient din UE

Rata de ocupare a tinerilor și tinerelor, în funcție de gen și nivelul de educație

Piramida averilor din România

Averea românilor – cât de bogați suntem

Salubritatea marilor orașe – o problemă în creștere