Indicatori Cheie

În România, costul alimentelor și în special al legumelor a crescut semnificativ în ultimii ani