Indicatori Cheie

Proporția tinerilor adulți în vârstă de 25-34 ani care locuiesc cu părinții