Indicatori Cheie

Tinerii din afara orașelor mari au rămas fără sprijin și cu un viitor precar