Indicatori Cheie

Strategia 2020: stadiul îndeplinirii obiectivelor de educație