Date

Abandonul școlar poate prelungi sărăcia (2020)

Muncă vs săracie (2020)

Creșterea prețurilor, în special la produse alimentare cu un aport nutritiv înalt, a luat-o înaintea creșterilor salariale

Fertilitate precoce (2020)

Inegalitate în creștere (2020)

COVID-19 mărește numărul șomerilor înregistrați oficial la cea mai înaltă cotă din ultimii trei ani

Mitul “asistaților sociali care nu doresc să muncească” eliminat de statisticile oficiale

Părăsirea timpurie a școlii și rețeaua școlară

PISA 2018 – portretul unui învățământ inegal

Rezultate inegale într-un învățământ inegal

Forța de muncă din România – printre cele mai afectate din Uniunea Europeană de criza COVID-19

Contracte de muncă înregistrate în România

Vârstnicii vulnerabili la COVID-19 din mediul rural: unde se află și unde trebuie acționat

Accesul la internet în România

Proporția tinerilor adulți în vârstă de 25-34 ani care locuiesc cu părinții, pe vârste și sexe