Date

Învățământul gimnazial (aproape) obligatoriu

Accidentele de muncă din 2017 – mai numeroase decât în oricare an din 2009 încoace

Rata riscului de sărăcie, după gradul de urbanizare

Mai mulți tineri educați, dar și mai mulți tineri ne-educați în același timp

Comparația dintre timpul de muncă și venit între țările europene

Numărul românilor scade mai rapid decât numărul slujbelor

Tinerii din afara orașelor mari au rămas fără sprijin și cu un viitor precar

Scădem ușor sărăcia, dar creștem mult polarizarea socială

Primii la sărăcie, ultimii la ce ne-ar proteja de sărăcie pe viitor

Distribuția veniturilor pe cuantile

Costul mâncării este într-o creștere accelerată

Piața de muncă din România este dezechilibrată geografic și tehnologic

Sistemul educațional adâncește decalajele dintre locuitorii din mediul urban și cel rural

Săracii români sunt cei mai săraci dintre săracii Europei

Structura fluxurilor migrației interne urbane și rurale