Date

Mitul “asistaților sociali care nu doresc să muncească” eliminat de statisticile oficiale

Părăsirea timpurie a școlii și rețeaua școlară

PISA 2018 – portretul unui învățământ inegal

Rezultate inegale într-un învățământ inegal

Forța de muncă din România – printre cele mai afectate din Uniunea Europeană de criza COVID-19

Contracte de muncă înregistrate în România

Vârstnicii vulnerabili la COVID-19 din mediul rural: unde se află și unde trebuie acționat

Accesul la internet în România

Proporția tinerilor adulți în vârstă de 25-34 ani care locuiesc cu părinții, pe vârste și sexe

Sistemul de asistență socială din România este cel mai ineficient din Uniunea Europeană

Rata de ocupare a tinerilor și tinerelor, în funcție de gen și nivelul de educație

Bogații și foarte bogații României

Despre averile din România – în ce sunt ele concentrate și cât de mari sunt?

Salubritatea marilor orașe – o problemă în creștere

Atitudini față de minoritățile sexuale