Date

Contracte de muncă înregistrate în România

Vârstnicii vulnerabili la COVID-19 din mediul rural: unde se află și unde trebuie acționat

Accesul la internet în România

Proporția tinerilor adulți în vârstă de 25-34 ani care locuiesc cu părinții, pe vârste și sexe

Sistemul de asistență socială din România este cel mai ineficient din Uniunea Europeană

Rata de ocupare a tinerilor și tinerelor, în funcție de gen și nivelul de educație

Bogații și foarte bogații României

Despre averile din România – în ce sunt ele concentrate și cât de mari sunt?

Salubritatea marilor orașe – o problemă în creștere

Atitudini față de minoritățile sexuale

Caldura

Vârstnicii României sunt afectați din ce în ce mai mult de sărăcie

Accesul limitat la îngrijire medicală încurajează apariția bolilor cronice

Distribuția veniturilor pe decile – anchetele EU-SILC și ECHP [ilc_di01]

Cheltuielile românilor cu mâncarea sunt cele mai mari din UE