Date

Rata de ocupare a tinerilor și tinerelor, în funcție de gen și nivelul de educație

Bogații și foarte bogații României

Despre averile din România – în ce sunt ele concentrate și cât de mari sunt?

Salubritatea marilor orașe – o problemă în creștere

Atitudini față de minoritățile sexuale

Caldura

Vârstnicii României sunt afectați din ce în ce mai mult de sărăcie

Accesul limitat la îngrijire medicală încurajează apariția bolilor cronice

Distribuția veniturilor pe decile – anchetele EU-SILC și ECHP [ilc_di01]

Cheltuielile românilor cu mâncarea sunt cele mai mari din UE

Existența unor mesaje politice de stânga ar mări interesul tinerilor față de politică

Creșterea prețului locuințelor și concentrarea regională a dezvoltării economice blochează mobilitatea socială

Indicatori ai nivelului de democrație

Învățământul gimnazial (aproape) obligatoriu

Accidentele de muncă din 2017 – mai numeroase decât în oricare an din 2009 încoace