Date

Vârstnicii României sunt afectați din ce în ce mai mult de sărăcie

Accesul limitat la îngrijire medicală încurajează apariția bolilor cronice

Distribuția veniturilor pe decile – anchetele EU-SILC și ECHP [ilc_di01]

Cheltuielile românilor cu mâncarea sunt cele mai mari din UE

Existența unor mesaje politice de stânga ar mări interesul tinerilor față de politică

Creșterea prețului locuințelor și concentrarea regională a dezvoltării economice blochează mobilitatea socială

Indicatori ai nivelului de democrație

Învățământul gimnazial (aproape) obligatoriu

Accidentele de muncă din 2017 – mai numeroase decât în oricare an din 2009 încoace

Rata riscului de sărăcie, după gradul de urbanizare

Mai mulți tineri educați, dar și mai mulți tineri ne-educați în același timp

Comparația dintre timpul de muncă și venit între țările europene

Numărul românilor scade mai rapid decât numărul slujbelor

Tinerii din afara orașelor mari au rămas fără sprijin și cu un viitor precar

Scădem ușor sărăcia, dar creștem mult polarizarea socială