Indicatori Cheie

Rata de ocupare a femeilor

Femeile din România, mai puțin prezente pe piața muncii decât bărbații. România are printre cele mai mare diferențe între sexe în privința ratei de ocupare


Rata de ocupare a femeilor din România este mult mai mică decât a bărbaților, ceea ce indică dificultăți ale populației feminine în accesul pe piața muncii. În majoritatea țărilor UE27, diferența dintre rata de ocupare a femeilor și rata de ocupare a bărbaților este în scădere, de la 13% diferență în 2009 până la 10% diferență în 2022, în special ca urmare a unei creșteri mai mari a ocupării femeilor. România este singurul stat al Uniunii Europene unde diferența de ocupare este în creștere față de anul de referință. Dacă în 2009, diferența de ocupare între femei și bărbați era de 17%, în anul 2022 această diferență a fost de 18%.

Diferența dintre rata de ocupare a femeilor și rata de ocupare a bărbaților, numită în limba engleză gender employment  gap, este unul dintre indicatorii principali cu care se evaluează accesul pe piața muncii al femeilor și bărbaților. Într-o societate ideală, această diferență ar trebui să fie zero, cu rate de angajare ridicate atât pentru femei, cât și pentru bărbați, ce ar reflecta accesul egal la piața muncii indiferent de gen.

Rata de ocupare a bărbaților în Uniunea Europeană a crescut de la 74% în 2009 până la 80% în 2022, în timp ce rata de ocupare a femeilor din Uniunea Europeană a crescut de la 60,6% în 2009 până la 69,3% în 2022. Astfel, diferența între sexe în rata de ocupare a scăzut de la 13,4% în 2009 până la 10,7% în 2022 în statele UE27. În România, rata de ocupare a bărbaților în 2009 era de 62,4%, iar în 2022 de 77,7%; în schimb, rata de ocupare a femeilor în România era de 45.2% în 2009 și doar de 59.1% în 2022. Aceste cifre arată că diferența între sexe în rata de ocupare în România a crescut de la 17,2% în 2009 până la 18,6% în 2022, România fiind singurul stat din UE27 în care diferența de sex în rata de ocupare a crescut în acest interval de timp

Creșterea ratei de ocupare într-o societate este crucială pentru dezvoltarea economică a acestei societăți, mai ales în cazul unor state în care rata de ocupare pornește de la un nivel foarte scăzut. Pe de altă parte, o diferență mare între sexe în rata de ocupare arată că unele societăți acordă mai puțin interes asigurării de oportunități egale pe piața muncii, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Cercetările experților arată că o diferență mică între sexe în rata de ocupare este asociată cu societăți mai prospere și ce investesc semnificativ mai mult în servicii publice accesibile și de calitate.