Indicatori Cheie

Rata de ocupare a tinerilor și tinerelor, în funcție de gen și nivelul de educație