Indicatori Cheie

Mitul “asistaților sociali care nu doresc să muncească” eliminat de statisticile oficiale