Indicatori Cheie

Evoluția raportului dintre venitul minim garantat și salariul minim