Indicatori Cheie

Sistemul educațional adâncește decalajele dintre locuitorii din mediul urban și cel rural