Indicatori Cheie

Situația populației plecate din România

Riscul de sărăcie, înainte și după transferurile sociale (2017)

Numărul de angajați crește, dar ponderea remunerației salariaților scade (2017)

Gender Pay Gap subevaluat (2017)

Categoria de ocupație preponderent săracă (2017)

Orașele României – locul 2 în Uniunea Europeană din punctul de vedere al supra-aglomerării

Cheltuielile din gospodărie

Agricultură vs ICT

Protecția socială

Condițiile de locuire

Muncă vs săracie

Învățământul primar

Educatia adultilor

Situatia tinerilor

Calitatea vietii