Indicatori Cheie

Mediul rural – o prioritate semnificativă pentru România

Rata de ocupare a femeilor

Disparități regionale

O problemă semnificativă a României: tinerii de 15-24 ani care nu participă în sistemul de educațional și nu au loc de muncă (NEET)

Educația adulților

România se polarizează între orașe mari, cu o prosperitate înaltă, și localități (urbane și rurale) mai mici în care sărăcia este considerabilă

Șomajul în pandemie

Abandonul școlar poate prelungi sărăcia (2020)

Muncă vs săracie

Creșterea prețurilor, în special la produse alimentare cu un aport nutritiv înalt, a luat-o înaintea creșterilor salariale

Dinamica inegalității (2020)

Fertilitate precoce (2020)

COVID-19 mărește numărul șomerilor înregistrați oficial la cea mai înaltă cotă din ultimii trei ani

Mitul “asistaților sociali care nu doresc să muncească” eliminat de statisticile oficiale

Părăsirea timpurie a școlii și rețeaua școlară