Indicatori Cheie

Evoluția raportului dintre venitul minim garantat și salariul minim

Strategia 2020: stadiul îndeplinirii obiectivelor de educație

Beneficiari de venit minim garantat vs locuri de munca

România, printre ultimele țări din Europa în ceea ce privește eco-inovarea

Credința religioasă în România

Prea mulți pensionari? Prea puțini salariați?

Impactul modificărilor legislației fiscale asupra cuantumului contractelor de muncă înregistrate

Situația populației plecate din România

Riscul de sărăcie, înainte și după transferurile sociale (2017)

Numărul de angajați crește, dar ponderea remunerației salariaților scade (2017)

Gender Pay Gap subevaluat (2017)

Categoria de ocupație preponderent săracă (2017)

Orașele României – locul 2 în Uniunea Europeană din punctul de vedere al supra-aglomerării

Cheltuielile din gospodărie

Agricultură vs ICT