Indicatori Cheie

Distribuția veniturilor pe cuantile

Costul mâncării este într-o creștere accelerată

Piața de muncă din România este dezechilibrată geografic și tehnologic

Sistemul educațional adâncește decalajele dintre locuitorii din mediul urban și cel rural

Săracii români sunt cei mai săraci dintre săracii Europei

Structura fluxurilor migrației interne urbane și rurale

Învățământul primar din România este subfinanțat

Contracte de muncă: întreprinderi de stat vs întreprinderi private

Evoluția raportului dintre venitul minim garantat și salariul minim

Strategia 2020: stadiul îndeplinirii obiectivelor de educație

Beneficiari de venit minim garantat vs locuri de munca

România, printre ultimele țări din Europa în ceea ce privește eco-inovarea

Credința religioasă în România

Prea mulți pensionari? Prea puțini salariați?

Impactul modificărilor legislației fiscale asupra cuantumului contractelor de muncă înregistrate