Indicatori Cheie

Abandonul școlar poate prelungi sărăcia

Inegalitate în creștere