Indicatori Cheie

Numărul de angajați crește, dar ponderea remunerației salariaților scade (2016)

Riscul de sărăcie, înainte și după transferurile sociale (2016)

Rata ocupării este înșelătoare (2016)

Privare materială ridicată, deși în scădere (2016)

Categoria de ocupație preponderent săracă (2016)

Gender Pay Gap subevaluat (2016)

Abandonul școlar poate prelungi sărăcia (2016)

Inegalitate în creștere (2016)

Ajutorul social și de șomaj în România

Transportul în comun în capitalele europene

Ocupare în agricultură

Fumatul în România: legislație nuanțată, dar nerespectată

Rezidenți străini

București, capitală europeană?

ISDS – un sistem paralel de justiție