Indicatori Cheie

Gender Pay Gap subevaluat

Redistribuire insuficientă și ineficientă

Abandonul școlar poate prelungi sărăcia

Inegalitate în creștere