Indicatori Cheie

Criza refugiaților în cifre

Și cu drepturile încălcate, și cu salarii mici

Riscul de sărăcie în funcție de statutul ocupațional

Numărul de angajați crește, dar ponderea remunerației salariaților scade

Sărăcie mare, mașini multe

Infrastructura rutieră face victime

Riscul de sărăcie, înainte și după transferurile sociale

Rata ocupării este înșelătoare

Educație – bani puțini, rezultate slabe

Privare materială ridicată, deși în scădere

Răspândirea salariilor mici sau minime

Categoria de ocupație preponderent săracă

Venitul disponibil și percepția asupra fericirii

Gender Pay Gap subevaluat

Redistribuire insuficientă și ineficientă