Indicatori Cheie

Gender Pay Gap subevaluat (2017)

Categoria de ocupație preponderent săracă (2017)

Orașele României – locul 2 în Uniunea Europeană din punctul de vedere al supra-aglomerării

Cheltuielile din gospodărie

Agricultură vs ICT

Protecția socială

Condițiile de locuire

Muncă vs săracie

Învățământul primar

Educatia adulților

Situatia tinerilor

Calitatea vietii

Fertilitate precoce

Absolvenți învățământ superior

Riscul de sărăcie în funcție de statutul ocupațional (2017)