Date

Categoria de ocupație preponderent săracă (2017)

Scăderea sărăciei la tineri și bătrâni

Compensarea angajaților în sistemul public vs colectarea veniturilor la buget

Locuirea în România

Numărul contractelor de muncă și salariile românilor

UK și atașamentul față de UE

Riscul de sărăcie în funcție de statutul ocupațional (2016)

Numărul de angajați crește, dar ponderea remunerației salariaților scade (2017)

Riscul de sărăcie, înainte și după transferurile sociale (2017)

Rata ocupării este înșelătoare (2016)

Privare materială ridicată, deși în scădere (2017)

Categoria de ocupație preponderent săracă (2016)

Gender Pay Gap subevaluat (2017)

Abandonul școlar poate prelungi sărăcia (2016)

Inegalitate în creștere (2016)