Date

Gender Pay Gap subevaluat (2017)

Abandonul școlar poate prelungi sărăcia (2016)

Inegalitate în creștere (2016)

Ajutorul social și de șomaj în România

Transportul în comun în capitalele europene

Ocupare în agricultură

Fumatul în România: legislație nuanțată, dar nerespectată

Rezidenți străini

București, capitală europeană?

ISDS – un sistem paralel de justiție

Criza refugiaților în cifre

Și cu drepturile încălcate, și cu salarii mici

Riscul de sărăcie în funcție de statutul ocupațional

Numărul de angajați crește, dar ponderea remunerației salariaților scade

Sărăcie mare, mașini multe