Contracte de muncă: întreprinderi de stat vs întreprinderi private

Aproape jumătate (48%) din totalul contractelor de muncă active au valori mai mici sau egale cu salariul minim pe economie. În timp ce în instituțiile “de stat” numărul contractelor mai mici sau egale cu salariul minim este aproximativ egal cu al celor peste 4.600 lei (brut), în întreprinderile private mai mult de jumătate sunt până […]