Mai mulți tineri educați, dar și mai mulți tineri ne-educați în același timp

Tinerii din afara orașelor mari au rămas fără sprijin și cu un viitor precar

Rata riscului de sărăcie, după gradul de urbanizare

România înregistrează cele mai mari decalaje din UE între localitățile urbane și cele rurale, atât în privința proporției persoanelor în risc de sărăcie, cât și a ratei NEET (proporția tinerilor care nu sunt nici angajați, nici cuprinși într-o formă de învățământ). Aceste decalaje nu s-au diminuat în ultimii 10 ani.