Învățământul primar din România este subfinanțat

Ponderea alocării resurselor în sistemul de învățământ românesc este extrem de diferită de cea a altor țări din UE. Accentul în țara noastră cade în special pe finanțarea sistemului universitar, aceasta fiind o componentă de elită la care are acces doar o parte din populația de vârstă școlară. Sistemul primar (clasele 1-4) este subfinanțat, beneficiind […]